MERANIE NA PRÍSTROJI InBody

Diagnostika na bioimpedančnom prístroji poskytuje širokú škálu informácií o stave vášho organizmu a metabolizmu, ktoré môžu byť užitočné v úvode programu, kedy ukážu jasný obraz vašej východiskovej situácie. Rovnako zaujímavé sú aj priebežné merania, ktoré odzrkadlia progres a zlepšenie stavu vášho metabolizmu, čím tiež napomájahú k udržaniu motivácie. 

Ak sa dostavíte na úvodnú konzultáciu osobne, do nášho centra v Bratislave na Kramároch, prvý krokom v zakúpenom programe bude meranie na prístroji InBody. Meranie týmto prístrojom však nie je nevyhnutnosťou. 80% našich klientov túto diagnostiku z dôvodu vzdialenosti neabsolvovalo a napriek tomu sme im pomohli.

Čo odhalí meranie na prístroji InBody:

 • Celková váha, váha vody, objem proteínov, kostné / nekostné minerály, tuková hmota, kostná a svalová hmota
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR), bioimpedančné meranie všetkých častí tela v cm
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • Oblasť telesného tuku (rastový graf pre jedincov pod 18 rokov)
 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, voda)
 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • História telesného zloženia
 • Impedancia v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť
 • Metabolický vek
 • Viscelárny (medziorgánový) tuk

Čo následuje po MERANÍ NA PRÍSTROJI INBODY?

1. krok

Vstupná
konzultácia

2. krok

Meranie na prístroji InBody
(nepovinné)

3. krok

Analýza stravovacích návykov

4. krok

Nastavenie VÝŽIVOVÉHO MENTORINGU
Sme špecializovaná klinika zaoberajúca sa mentoringom v oblasti zdravia a zdravej výživy. Našim klientom pomáhame nielen efektívne schudnúť, no najmä cítiť sa fit.KONTAKT


KDE NÁS NÁJDETE?

Hroznová 3/A,
83101 Bratislava